Krzyszto Bosak

Krzysztof Bosak
Krzysztof Bosak - kandydat na Prezydenta RP
admin

Zwolennik wolnych, tajnych i powszechnych wyborów na Prezydenta RP

Dodaj komentarz