Pana Dorna sposób na bojkot wyborów

Ludwik Dorn
Wybory 2020 - Ludwik Dorn

Bojkotujący głosowanie mogą nie tylko zademonstrować swój sprzeciw. Mają też w ręku broń prawną, która może okazać się skuteczna.

Poniższe rekomendacje dotyczą sytuacji, w której pisowska specustawa o głosowaniu korespondencyjnym zostanie, po odrzuceniu poprawek Senatu, przyjęta 6 maja przez Sejm. Zapewne tego samego dnia podpisze ją pan Duda i ukaże się w Dzienniku Ustaw wraz z rozporządzeniami wykonawczymi ministra Sasina. Wtedy stanie się obowiązującym prawem. Jeżeli panu posłowi Gowinowi uda się zablokować wyboru majowe, to poniższe wywody tracą praktyczną użyteczność. Ale w planowaniu sztabowym należy nastawiać się na najgorsze scenariusze. Przyjmijmy zatem, że w maju do głosowania na prezydenta dochodzi.

Wśród antypisowskich partii politycznych i antypisowskich obywateli nie ma zgody na to, jak zareagować na wielkie oszustwo pisowskich wyborów prezydenckich. Jedni wzywają do bojkotu „procedury głosowania”, inni twierdzą, że trzeba gryźć, drapać i wierzgać i iść do urn, i w ten sposób stawiać opór gwałtowi na demokracji. Mam w tej sprawie swoje zdanie, ale nie zamierzam go tu przedstawiać, gdyż jest oczywiste, że wśród przeciwników PiS nastąpi podział. Jedni ruszą do urn, a inni głosowanie zbojkotują. Uważam, że ci bojkotujący mogą skutecznie podważyć ważność majowego głosowania, w którym – wszystko na to wskazuje – na pisowskich warunkach przy bardzo niskiej frekwencji wygra pan Duda. Będzie to jednak wymagało minimalnej, polegającej na klikaniu, aktywności.

Można głosować w miejscu czasowego pobytu
Nastawieni na bojkot głosowania przeciwnicy PiS mogą wykorzystać uregulowania dotyczące dopisywania do spisu wyborców poza miejscem stałego zamieszkania, by maksymalnie skutecznie podważać ważność wyborów prezydenckich. Najpierw wymieńmy okoliczności prawne i faktyczne, które to umożliwiają.

1. Wciąż obowiązuje termin I tury wyborów prezydenckich wyznaczonych na 10 maja.

REKLAMA

2. Z deklaracji włodarzy gmin (wójtów, burmistrzów i prezydentów) wynika, że przed 6 maja, czyli przed wejściem w życie pisowskiej ustawy o korespondencyjnym głosowaniu prezydenckim nie zostaną przekazane Poczcie Polskiej spisy wyborców obejmujące co najmniej 5 milionów wyborców – może to być nawet 10 lub więcej milionów. Ile dokładnie, dowiemy się ciągu 24 godzin.

3. Po wejściu pisowskiej ustawy w życie (czyli po 6 maja) oporni włodarze gmin przekażą poczcie spisy wyborców, bo wówczas pojawi się podstawa prawna. W ramach legalizmu nie będą mieli innego wyjścia.

4. Ponieważ przekazanie spisów wyborców przez gminy poczcie wymaga czasu – przyjmijmy termin 48 godzin – to do Poczty trafia one 8 maja. Oznacza to, że poczta będzie miała 24 godziny na dostarczenie pakietów wyborczych do wyborców ujętych w tych spisach, które gminy przekazały jej 8 maja. Zadanie niewykonalne.

5. Wciąż obowiązuje w odniesieniu do wyborów prezydenckich 10 maja Kodeks wyborczy, który stwierdza, że do 5 maja wyborca na swój pisemny wniosek może zostać dopisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której czasowo przebywa.

6. Wniosek taki składa się osobiście w urzędzie gminy czasowego pobytu albo poprzez profil zaufany drogą elektroniczną. Po złożeniu takiego wniosku wyborca zostaje z urzędu wykreślony ze spisu wyborców w gminie stałego zameldowania lub stałego pobytu.

W punktach 5 i 6 kryje się żądło skorpiona. Nikogo z opowiadających się za bojkotem nie namawiam do dopisywania się do spisów wyborców poprzez osobiste stawiennictwo się w urzędzie gminy i składanie pism. Mamy jednak profil zaufany – ok. 5,5 miliona wyborców. Załóżmy, że ok. 50 proc. z nich to wyborcy obozu antypisu. Załóżmy, że ok. 50 proc. wyborców antypisu to ci, którzy są skłonni do bojkotu głosowania. Szacunkowo to ok. 1,35 mln wyborców. Załóżmy, że 50 proc. z nich podejmie wysiłek polegający na klikaniu, by dopisać się do spisów wyborców poza miejscem stałego zameldowania. To prawie 700 tys. wyborców.

żródło: Wyborcza.pl

Zobacz cały artykuł:

https://wyborcza.pl/7,75968,25907124,dorn-mam-pomysl-jak-po…

#Wybory #Bojkot #Prezydent #2020

admin

admin

Zwolennik wolnych, tajnych i powszechnych wyborów na Prezydenta RP

Dodaj komentarz