Ustawa o wyborach korespondencyjnych narusza zasadę powszechności i tajności wyborów

stawa o wyborach korespondencyjnych narusza zasady powszechności, tajności i bezpośredniości wyborów i taką opinię przedstawię na posiedzeniu połączonych komisji senackich – powiedział dziennikarzom we wtorek w Senacie rzecznik praw obywatelskich Adam #Bodnar. Uważam, że...