Polonia nie będzie mogła brać udziału w wyborach na Prezydenta RP

W wystąpieniu skierowanym do Polonii i Polaków mieszkających za granicą marszałek Senatu stwierdził, że zmiany w przepisach wyborczych wprowadzanych przez rząd w ostatnim czasie bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają ich udział w wyborach prezydenckich w maju 2020 r.