Prezydent Rafał Trzaskowski

Pocztyliada Rafał Trzaskowski

Prezydent Rafał Trzaskowski

admin

admin

Zwolennik wolnych, tajnych i powszechnych wyborów na Prezydenta RP

Dodaj komentarz